Maksud Dan Tafsir Mimpi Menurut Islam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf adalah antara mereka yang dikurniakan Allah kebolehan untuk mentafsir mimpi. Dalam Al-Quran terdapat tiga peristiwa di mana Nabi Yusuf dikaitkan dengan tafsiran mimpi. Semua ini diceritakan dalam Surah Yusuf.

Mimpi Pertama

Nabi Yusuf telah bermimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Ia diceritakan dalam Surah Yusuf bermula 4 ayat hingga ayat 10.

Maksudnya:”

4. {Ingatlah} ketika Yusuf berkata kepada ayahnya :

“Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku”.

5. Ayahnya berkata: “Hai anakku ,janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat muslihat {untuk membinasakanmu} .Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu {untuk menjadi Nabi} dan diajarkannya kepada kamu sebahagian dari takdir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Ya’qub sebagaimana Keep Reading →

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...