Cara Menguatkan Semangat Kita?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

sabar
KEIKHLASAN Energi datang dari mana? Energi datang kerana keikhlasan yang ada dalam hati kita. Energi ikhlas sangat dahsyat, kita harus menjadikan semua aktiviti kita selalu dibayangi dengan keikhlasan. Caranya ialah dengan selalu meluruskan niat bahawa setiap aktiviti kita adalah untuk Allah.

BERSYUKUR Bersyukur juga akan membangkitkan motivasi. Syukur mengarahkan fokus kita kepada kebaikan dan nikmat yang sudah kita dapatkan, sehingga membentuk perasaan positif. Perasaan positif akan menjadikan diri kita bersemangat, penuh dengan motivasi, dan optimis untuk mendapat dan menghargai nikmat dengan lebih banyak lagi.

KNOWLEDGE IS POWER Ramai dari kita yang bingung dan bingung adalah energi negatif. Ada dua penyebab yang menjadikan kita bingung, iaitu sikap dan pengetahuan. Keduanya boleh diatasi dengan membaca. Membaca, apalagi membaca bacaan positif, inspirasi, dan memotivasi akan menjadikan diri kita tetap bermotivasi.

SERAP ENERGI ORANG LAIN Anda juga boleh menyerap motivasi dari orang lain yang memiliki energi yang kuat. Bertanya, berbincang, dan mintalah nasihat dari orang-orang positif. Anda akan merasai ‘aura’ energinya. Sementara orang malas, berfikiran negatif akan menghakis habis energi anda. Oleh itu, bentuklah peribadi yang memiliki daya saing, keunggulan, dan pantang menyerah dengan menjadikan tiada hari tanpa motivasi sebagai slogan tambahan dalam menjalani kehidupan seharian kita.

BE STRONG! BE POSITIVE!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
The following two tabs change content below.
Klinik Motivasi adalah medium perkongsian ilmu berkaitan dunia 'motivasi' kepada masyarakat.

Latest posts by Editor Klinik Motivasi (see all)